Flip & Movie

 

Cieľom projektu je zjednotiť a integrovať aktuálnu potrebu používania nových technológií čo najlepším spôsobom a podporovať kreativitu, inováciu a európsku dimenziu celoživotného vzdelávania u mladých ľudí a učiteľov. Náš projekt vychádza z potreby jazykovej gramotnosti v materinskom jazyku a v cudzích jazykoch, aby sa zvýšili komunikačné zručnosti, diskurz a strategické kompetencie v súlade so zásadami aktívneho občianstva a cieľmi ET 2020.

Keďže na celoeurópskej úrovni je  čítanie s  porozumením veľkým problémom pre mladú generáciu, práve tento projekt by mal našim žiakom pomôcť, aby sa čítanie stalo pre nich potešením, a nie iba povinnosťou. Čítanie a písanie bude prepojené s používaním moderných IT, žiaci budú vytvárať videá a v závere aj film.

Osobitné miesto v rámci medzinárodného projektu má komunikácia učiteľov aj žiakov v anglickom /s Lotyšskom aj v ruskom/ jazyku, spoznávanie nových kultúr a nadväzovanie nových vzťahov nie len na mobilitách žiakov a stretnutiach učiteľov, ale aj na sociálnych sieťach.

V rámci projektu sú očakávané dva výstupy. 1. výstupom bude metodický materiál v tlačenej aj digitálnej podobe spracovaný každou krajinou participujúcou na projekte, ktorý je súhrnom najlepších tvorivých a inovatívnych metód s úspechom používaných na výučbu čítania a písania v partnerských krajinách. 2. výstupom bude „vzdelávacia hra“, ktorej cieľom je rozvíjať jazyk, komunikačné, expresívne a rozprávačské zručnosti žiakov. Plánujeme zrealizovať aj film a knihu.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s